Amar 1ta bondhu Ache Rag Tar Besi, 1ta Kichu Bolle Ami Hoye Jai Dushi, Mukhe Tar misty Hasi, Misti Tar Mon,