Ektu Jodi Takao Tumi Megh Gulo Hoi Sona… Akash Khule Bose Achi Tao Keno Dekchona… Eki Akash Mathar Upor Tao keno Ek Vabcho na !!!"""