I Miss you "Ototuku" You Miss me "Jototuku", I Miss you "Tokhon" You Miss me "Jokhon",JANI na You Miss me "Kotokhon" But I Miss You "Sarakhon"...