"1ti mon 1tu asha. Ai niye valobasha... "Olpo kotha olpo hashi. Jibon moron pasapasi... "kichu shuk kichu dukhkho.. Sob miliye bondhutto..