FuLeR rOnG lAgLo MoNe,RiDoY sAjOk ApOn JoNe.FaLgUn Er Aj NoTuN hAsHi,FuL fUtUk RaShI rAsHi. ...ShUvO... pOhElA FaLgUn