Misti Misti Rat Aksahe nei Chad. Meghe Dhaka Akash, Thanda Thanda Batash. GhuMiye Geche Pakhi, Kichu Kichu Alo Dey Jonaki. 2madar K Janai "Shuvo Rathri"