Copy Sms

  • bondhu mane sada patay ektu khani lekha, bondhu mane amar chokhe tomar chobi aka, bondhu mane santo batas sisir veja pata, bondhu mane bujhte para na bola kichu kotha.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.