Copy Sms

  • Bristy veja amar akash....monta tai udas...udas megher shate misti kothon...dui nayan a ojhor srabon...ami ache jemon temon...bolo,tumi acho kamon??valo tako sarakon...for syon.?

  • Whatsapp
Powered by Blogger.