Copy Sms

  • Ei... 2mi naki rongdhonu...? Tobe rong koi...? 2mi naki chad...? Tobe josna koy...? 2mi naki bondhu...? Tobe sms koy...?...? 786

  • Whatsapp
Powered by Blogger.