Copy Sms

  • Janalar pase dariye Akaser dike takiye Hat 2ti de bariye. Bristir fota jokhon porbe tor hate. Vebe nis ami esecilam bristr sathe tor kace! Miss u!

  • Whatsapp
Powered by Blogger.