Copy Sms

  • Jibon hariye jai__ sriti noy. Manus bodle jai__ mon noy. Ami hariye galeo__ voy ney. Karon bondhu hariye jai__, bondhutto noy...

  • Whatsapp
Powered by Blogger.