Copy Sms

  • JODI AMI NAI BA THAKI,VABCHO TOMAY DEBO FAKI? TAKIYE DEKHO AKASH PANE , KHOSBE TARA TOMAR TANE,BONDHU CHOK KHOLO EBAR,CHILAM-ACHI-THAKBO 2MAR

  • Whatsapp
Powered by Blogger.