Copy Sms

  • jodi kokhono megh chuya dakho kicu jolorashir choway tume shitol hoye jabe..jodi prokiti chuye dakho tume sobujer maje hariya jabe. R jodi amar hridoyti chuye dakho ek buk valobasha pabe. . . . .. . . .

  • Whatsapp
Powered by Blogger.