Copy Sms

  • Rat Manusk Nirob Hote Sekhai,Sokal Manusk Notun Hote Sekhai, Prokriti Manusk Nirmol Hote Sekhay, R Bondhu2 Manusk Hasi Mukhe Bachte Sekhai.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.