Copy Sms

  • adhar elo chupi sare diner alor shese,uthlo j sob rater tara khil khiliye hese,raat porira chander deshe dichhe pari tai,ghumer paros laguk chokhe suvo ratri janai.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.