Copy Sms

  • Ai Prithibir Buke Jodi 2make Amar Ceye Besi Kew Valobase,Plz Sedin Amak 1tu Khobor Dio,2mar Hasi Mukta 1ta Nozor Dekhe Sara Jiboner Jonno 2mar Cokher Aral Hoye Jabo,Kotha Dilam..!

  • Whatsapp
Powered by Blogger.