Copy Sms

  • Amar bashay tumar Dawat. Tumar jonno ja ranna kora hobe ta holo :- 1: Tela pokar chor-chori. 2: Tiktikir jhul. 3: Edur er kabab 4: Mosa bhaji 5: Machi fry 6: Chika sup 7: Biraler mangso bhuna 8: Benger rost 9: Pocha alour vorta 10: Makorsha sutki. Aro onek kichu. Asbe kintu,na asle postabe.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.