Copy Sms

  • Halka megher vabna, Vuliye diye vabna, Ekti mishti chand Bolchhe tomay hochchhe raat. Hey Swapner jatri SmS ei janai tomay Suvo Ratri..

  • Whatsapp
Powered by Blogger.