Copy Sms

  • Rat jaga pakhi hoye jar kotha vabi,Eye mone eka eka Tar chobi akhi.Josnar nil alo tar choke vashe . Bondhu hoie tako tomi chiro din pashe<<<Good Night>>>

  • Whatsapp
Powered by Blogger.