Copy Sms

  • rat mane govir neshai,swapno dekhar aasha.raat mane lookiye thaka usno valobasa,raat mane chokti buje sritir dokankhola,rat mane tomake amar shuvo ratribola.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.