Copy Sms

  • RATER TARA TAKIYE DEKHO EKA EKA VASE.SATTI KARER BONDHU PELE MONE KHUSI ASE.RAT JAGA EK PAKHI JANI AMAR POTHER JATRI,SOMOY HOLO TAITO EBAR JANAI SUVO RATRI."""KHAIRUL"""

  • Whatsapp
Powered by Blogger.