Copy Sms

  • S:sundor sokale U:ushar alo P:pub akashe R:rakto ranga A:abir chhoya B:bhalobasa r H:hridoy vora A:ananda sob T: toke dilam, dinta suvo hok.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.