Copy Sms

  • Ak ta log khub dukkhe chilo! Tar ek bondhu take jiggasa korlo tention a cho dekhchi, logta- akta bondhu ke plastic surgaryr jonno 2lakhs taka diyechilam sala take akhon ar chintei parchi na.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.