Copy Sms

  • Akas jaNe batas jaNe,jaNe rater tara,vaLo Lage Na frieNd amar,tumar SMS chara,bosHe ami Eka,vabci 2mar kotha→I miss U→

  • Whatsapp
Powered by Blogger.