Copy Sms

  • Jonak jole Goviir rate, Kotha boli chader shate Chad ke boli, Chupti kore Jabi tui priyar ghore, Giye tui bolbi tare Tar kotha khub mone pore.....

  • Whatsapp
Powered by Blogger.